Proč kvantová psychologie a kvantové vědomí

Obsah kvantové psychologie je výsledkem experimentu z roku 2009. Snahou bylo, laikovi srozumitelnou formou, popsat logiku interakčních procesů neuronálních okruhů mozku. Pomocí této logiky interpretovat strukturu Objektově komunikačního modelu lidského vědomí. Název "kvantová psychologie" nebyl vybrán náhodně. Proto, abychom procesy utvářející lidské vědomí:

  • mohli znázornit a popsat prostřednictvím standardního modelu,
  • dokázali je empiricky u lidí s vysokou přesností měřit,
  • uměli předpovídat pravděpodobnost jejich chování a změny,

vycházeli jsme z předpokladu, že paměťové procesy mozku, se svoji logikou chovají jako kvantový systém. Píše se rok 2011 a platnost této premisy, na které celá kvantová psychologie staví, byla výrazně podpořena závěry výzkumů norských neurovědců.   

Čím jedinečný je "Český mozek" a jak jej "využíváme"

Na začátku září jsme do testovacího provozu uvolnili rozšířené  vydání portálu kvantové psychologie. Stěžejní novinkou, je levé horní menu. Jako podklad pro tvorbu jeho obsahu, byly využity reálné výstupy ze snímání asociačních procesů mozku uskutečněných v letech (2006 - 2009) u více než 200 000 jednotlivců a sociálních skupin celého věkového spektra. Neskromně věříme, že tento přesnější a komplexnější pohled na procesy utváření interakčního potenciálu neuronálních okruhů české populace, poslouží nejen jako určitá zajímavost a individuální inspirace, ale že se především nejeden z nás pomyslně chytí za nos.

Potenciál, který v jednotlivcích, potažmo v celém národě dřímá, ale prozatím jsme ho neuměli využít, je lidově řečeno, neskutečně obrovský. Jakkoliv mohou zjištěné reálie někomu připadat na první pohled banální, následky pro mozek člověka, jeho životní úspěchy a následně i celou společnost, z nich plynoucí se projevují jako fatální. Při jen o málo přesnější formě jeho využití, by Česká republika během čtyř let měla celému světu začít udávat tempo ve školství, vědě, výzkumu, na poli ekonomickém, kulturním i sociálně politickém. Co je zajímavé, že obrovského vývojového skoku, může dosáhnout i mozek každého jedince v průběhu několika málo měsíců.

Důležitá poznámka: Informace umístěné na portále jsme nově doplnili o kontextově vztažené otázky. Ty představují pro formativní strukturaci vědomí každého z nás výrazně účelnější nástroj, než přebírání nabízených rad a návodů. Proto, kdekoliv narazíte na otazník, na chvíli se ve svém čtení zastavte. Dejte prostor vlastnímu mozku, jakou on Vám, se svoji stávající mírou poznání, nabídne odpověď. Automaticky neakceptujte a ani neodmítejte portálem předkládané. Spoléhejte až na takový smysl, který si váš vlastní mozek utvoří. (viz stránka "Než začnu číst")

Syndikovat obsah