Kontakt a odkazy

Portál kvantové psychologie se snaží zprostředkovat zcela nový přístup k psychologii a humanitním vědám. Prezentované poznatky vychází z měření asociačních procesů mozku utvářející lidské vědomí. Jako základ pro tvorbu informačního obsahu slouží výstupy snímání interakčního potenciálu neuronálních okruhů pomocí techniky Camethod.

Pomocí fyzikálních zákonitostí časoprotorového chování přírodních systémů a evolučně vývojových mechanismů, které jsou ve vědomí člověka měřitelné, se snaží diagnostikovat a v grafech vyhodnotit obrovskou variabilitu procesů lidského prožívání a jeho řídící vliv na vznik pozorovatelných projevů chování jak ve vztahu k jednotlivcům, tak menším či větším sociálním skupinám.

Naměřené výstupy asociačních procesů mozku se pokoušíme kontextově "propojovat" s poznatky principů a mechanismů chování systémů fyziky, chemie, evoluční biologie, neurobiologie. Tato snaha se nám nejednou odvděčila poznáním doposud neznámých vazeb a konextů. Například, jaký zásadní vliv má obsah, to co mozek učíme a přístup jak jej učíme, na utváření jeho funkční struktury a přesnosti vnímání světa kolem nás. Tyto poznatky jsme zpracovali a zachytili v levém horním menu.

Internetové stránky kvantové psychologie se svým obsahem zaměřují na zachycení obecně platných principů a mechanismů utváření lidského vědomí, včetně specifické oblasti strukturace logického myšlení (kognitivní procesy). Snahou je nabídnout jejich snažší a přesnější uchopení veřejností. Stejně jako všichni zdraví lidé dokážeme díky učení a zkoušení využívat své tělo pro zvládání stejných pohybových úkonů, obdobným potenciálem disponujeme i v oblastech psychiky a logického myšlení ("chytrosti").

Kontakt: Milan Horký, horky.mil@gmail.com

Odkazy na specializované portály

Zatímco obsah portálu kvantové psychologie je informačně plněn obecnými principy, aplikovatelnými pro vědomí kohokoliv z nás, níže uváděné portály se již věnují specifickým oblastem. Ať již svým účelovým, nebo věkově vývojovým zaměřením. Stejně tak v nich můžeme nacházet informace, které zde postrádáte nebo si přímo odzkoušet a nahlédnout do různých zákoutí aktuálních procesů, utvářející vaše vlastní individuální vědomí. 

Znám se

Chcete na sobě pracovat? Hledáte svoje skryté vlohy? Chcete přijít na to, co vás motivuje, stresuje, brzdí? Otestujte se! Psychodiagnostický on-line test je založen na barvově-slovních asociacích. Při testování komunikujete sami se sebou, zcela bez zprostředkovatele. Výsledek získáte ihned.  Portál umožňuje velmi snadnou formou odzkoušet, co je to snímací technika BSA, z jejichž měření kvantová psychologie čerpá.

Barvy života

Je odborný portál, určený pro psychology a odborníky pomáhajících profesí. Mimo jiné na něm naleznete hloubokové informace o tom, z jakých měření při analýzách interakčních procesů neuronálních okruhů vycházíme (asociačních procesů mozku). Portál slouží jako bohatý informační zdroj, nejen pro specialisty kteří tuto techniku BSA používají ve své diagnostické a intervenční praxi.  

Mateřinky

Portál pro naše nejmenší, jejich rodiče a tety v mateřských školkách. Na první pohled si mnozí dospělí při pohledu na ty "nemotorné" mrňousy mohou domnívat: "Oni toho ještě tolik neumí." Při jen o trošičku přesnějším pohledu však můžeme objevit něco zcela fascinujícího. Schopnosti jejich mozků jsou výrazně dynamičtější, strukturačně bohatší, než toho našeho dospěláckého. Ještě nejsou zatíženi stereotypy, kauzální logikou zdeformovaného náhledu na svět kolem sebe. A tak vše kolem sebe vnímají s výrazně větší touhou po přesnosti a pravdě než my, dospělí.

Barvy naší školy

Každým dnem ovlivňuje prostředí školy životy tisíců dětí a zanechává v nich nesmazatelné, celoživotní stopy. Jak přesvědčit rodiče, že právě Vaše škola je ta pravá? Nabízíme Vám diagnostiku školy metodou, kterou nelze obejít záplavou slov.
Identifikujeme silné i slabé stránky, příležitosti i skryté hrozby.
Pomůžeme Vám růst i úspěšně konkurovat. Zeptejte se nás, jaká je VAŠE škola.

Třída v krizi

Šikana. Pojmenovaný strašák škol na celém světě. Uzavřený kruh - děti, učitelé, rodiče. Důsledkem je strach, nedůvěra, celoživotní psychické handicapy.
Problémy ve třídě lze rozeznat ještě v zárodku a jasně identifikovat, kde vznikají.
Jeden malý včasný zásah může problémům předejít. Nemlčte. Udělejte něco, aby se vaše třída nedostala zbytečně do krize.

Moderní psycholog

"Současná děcka se nechtějí učit a jsou drzá. "Vyučovaná látka je nezajímá a neposlouchají." "Drogují, kouří a chlastají!" "Jó za našich starých dobrých časů, to fugovalo jinak".  Docela časté komentáře, které můžeme slýchávat kole sebe. Včetně označení kauzální příčiny. My dospělí jsme dávno evolučně zastaralí, proto domnívat se, že současné děti musí být stejné jako my před 20 a více roky, je jední z nejzásadnějších omylů dospělých.

Český neuronální marketing

Na těchto stránkách naleznete, co se stane pokud se úhlem pohledu interakčního potenciálu neuronálních okruhů (asociačních procesů mozku), podíváme na ekonomii a chování trhů vůbec. Jak tyto spolu "nesouvisející" oblasti, s velkou přesností korelují. Rozhodování člověka, se sice řídí dle informací z trhů, na druhou stranu, jsou to jen a pouze lidská rozhodnutí která trh utvářejí.

Sportovní diagnostika

Portál je v přípavě.