Proč kvantová psychologie a kvantové vědomí

Obsah kvantové psychologie je výsledkem experimentu z roku 2009. Snahou bylo, laikovi srozumitelnou formou, popsat logiku interakčních procesů neuronálních okruhů mozku. Pomocí této logiky interpretovat strukturu Objektově komunikačního modelu lidského vědomí. Název "kvantová psychologie" nebyl vybrán náhodně. Proto, abychom procesy utvářející lidské vědomí:

  • mohli znázornit a popsat prostřednictvím standardního modelu,
  • dokázali je empiricky u lidí s vysokou přesností měřit,
  • uměli předpovídat pravděpodobnost jejich chování a změny,

vycházeli jsme z předpokladu, že paměťové procesy mozku, se svoji logikou chovají jako kvantový systém. Píše se rok 2011 a platnost této premisy, na které celá kvantová psychologie staví, byla výrazně podpořena závěry výzkumů norských neurovědců.